Tip and tricks over bewustwording en mindset en spiritualeit.

Holistisch coach & trainer 

Annie Hulters

Tip and tricks over bewustwording en mindset en spiritualeit.

Een verandering die blijvend is kun je niet aangaan door mechanismes of methode alleen, maar ga je aan van binnenuit. Dan is je basis nameijk sterker om tegenslag aan te kunnen en wordt je niets aangeleerd, maar verander jij vanuit je kern.