Annie Hulters

Wat belemmerd jou?

Je overtuigingen belemmeren jou om het echte leven met al zijn nog onzichtbare cadeautjes toe te laten. Je houdt onbewust het verleden vast en denkt in tekorten en hebt het gevoel niet verder te komen. Je zit vast.  Je gunt jezelf op bewust niveau de mooiste momenten en een onbezorgd leven, maar er ontbreekt iets in je bewustzijn om de omkeer te maken. Dit is een onbewust proces die je kunt transformeren naar waarde en innerlijke rijkdom die bijdraagt aan een waardevol aards leven. Je dromen kunnen uitkomen en jij kan jezelf leren zijn, succesvol ondernemen, volop genieten van je leven.

Door mijn uitbreidende en diepgaande kennis op en mijn jarenlange ervaring is de kern van een probleem direct zichtbaar. Ook zie ik wat de oorzaak is van je probleem en welke overtuiging je tegenhoudt om je wens om succesvol, innerlijke rust, vrijheid, zelfacceptatie en liefde toe te laten. Ik begeleid jou naar je diepste weggestopte kennis van je lichaam, je geest en je ziel zodat jij ervaart wat je belemmerd. Zelf ervaren wat je belemmering is veroorzaakt een blijvende verandering.

Wat kan je verwachten.

Genieten van de kleine momenten.

Iedereen die kampt met hardnekkige traumatische patronen bij zichzelf en of op zoek is naar ‘wie ben ik, mag ik Annie Hulters zeer van harte aanbevelen uit eigen positieve ervaring. Annie staat gelijk aan puur, eerlijk en zuiverheid. Gun jezelf wel de tijd om te kunnen ervaren wat er echt met je gaat gebeuren na een consult met Annie. Wat er zich in jaren heeft vast genesteld, is er ook niet in één keer uit. Lief zijn voor jezelf!
Robert Reijnders

Wat kan je verwachten.

Ik heb geleerd om:

Mijn  leven positief  te veranderen en waarde toe laten op alle niveaus en mijn zelfbeeld en eigenwaarde te vergroten en om succes te ervaren.

Wil jij?
• Jij oorzaak van je probleem kunt aanpakken door de kern ervan te begrijpen?
• Jij je meer bewust zijn van je belemmerende overtuigingen en die aanpakken?
• Wil jij zijn wie je bent, jezelf ontdekken en leven met passie en je eigen kwaliteiten ontdekken?
• De stress en angst veranderen en meer plezier te beleven?
• De belemmering zichtbaar krijgen.
• Wil jij de innerlijke rust vinden en in je eigen kracht staan?
• Pijn verzachten en weer genieten?

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt