Holistisch consult, healing en Persoonlijke ontwikkeling

“Met ingang van 1 januari 2017 moeten alle zorgverleners in Nederland voldoen aan eisen die in het kader van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) worden gesteld. Ook onze/mijn praktijk voldoen aan deze eisen. Graag leg ik kort uit wat dit betekent.


Klachtenfunctionaris

Het kan voorkomen dat u als cliënt van onze/mijn praktijk een klacht heeft over de geboden zorg. Onze/mijn voorkeur gaat er naar uit dat u deze klacht rechtstreeks met ons/mij bespreekt. Komen we er samen niet uit dan is er de mogelijkheid  om gebruik te maken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris.


Geschilleninstantie

Het staat u vrij – indien de bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet tot het door u gewenste resultaat leidt – u te wenden tot de onafhankelijke en door het ministerie van VWS erkende geschilleninstantie waarbij wij/ik zijn/ben aangesloten.

Onze/mijn praktijk bij een erkende geschilleninstantie aangesloten. De geschilleninstantie is gemachtigd om bindende adviezen uit te brengen om zo tot een schikking tussen de partijen te komen. Eventueel kan ook een schadeclaim worden toegekend. Meer informatie vindt u via de website van het NIBIG.


Contact

Wanneer u een klacht heeft, kunt u contact opnemen met het NIBIG viaklachten@nibig.nl. Zij zullen u informeren over de mogelijkheden en eventuele verdere procedure.“


WKKGZ 

Ons bedrijf staat geregistreerd voor de Wkkgz