Holistisch consult, healing en Persoonlijke ontwikkeling


Begeleiding met  coaching & healing 

tijdens ziekte en rouw

Begeleiding bij ziekte en rouw is ontzettend waardevol.


Soms heb je gewoon iemand nodig die je steunt tijdens het verwerken van emoties. En dat is helemaal oké!


Iedereen heeft zijn eigen tempo en proces als het gaat om het omgaan met gevoelens. Er is geen standaardtijd voor - jij bepaalt zelf hoeveel tijd je nodig hebt.


Energetische healing en contact met het bovennatuurlijke kunnen je helpen om achter de boodschap te komen van je lichaam.  Door op zowel bewust als onbewust niveau te werken, kunnen gekoppelde herinneringen en gevoelens verwerkt en  losgelaten worden. Je krijgt handvatten aangereikt om verandering in gang te zetten.


Het is vervolgens aan jou om er mee aan de slag te gaan, Weet dat je er niet alleen voor staat!

Together, let's make your  life better

Michaela - Germany


Dear Annie,

Thank you very much for your energetic healing treatment via Whatsapp between Germany and the Netherlands. How wonderful that this also works without a personal encounter. I am very grateful and it is a great gift for me that I have found my way to you. During the healing treatment, you guided the help for self-help.

To my surprise, I received a breast cancer diagnosis at the end of last year and have now been undergoing chemotherapy for half a year.

Therefore, I felt the need to work on myself on the mental level with your support. During the hour I spent lying on the bed in a kind of body meditation before our conversation, I once again encountered my repressed emotional pain, which I thought I had split off as lymph nodes/metastases. With your help and meditations with healing light, together we have led all cells and energies from darkness to light.


Lees hier de ervaring van Michaela

Vind rust en moed om verder te gaan


Het meemaken van een ziekte of het verliezen van een dierbare kan een zware en emotionele periode zijn. Begeleiding kan dan veel steun en troost bieden. Wij begeleiding je  om je gevoelens een plek te geven en je zelfgenezend vermogen te activeren.


Tijdens coaching gesprekken is er ruimte voor al je emoties en gevoelens  zonder oordeel. Je kunt in je eigen tempo werken aan het verwerkingsproces. Wat kan je verwachten.


Wij combineren coaching en healing in jouw begeleidend consult om je zelfgenezend vermogen te activeren. Het is een proces dat je met jezelf aangaat om stap voor stap om te leren gaan met de ziekte of rouwverwerking die je meemaakt. Tevens kijken we samen naar wat de ziekte je op spiritueel vlak duiderlijk wil maken.. Zo kom je achter een oorzaak van het ontstaan en krijg je inzichten. 


Voor wie is deze vorm van begeleiding?


Nou, eigenlijk voor iedereen die te maken heeft met een last door het ontstaan van een ziekte. Als jij onder behandeling bent van een behandelend arts, dan ben je welkom om de oorzaak op een andere manier te onderzoeken. Ben je niet onder behandeling van een arts, dan is het een noodzaak om een deskundige te raadplegen. Ik begeleid bij kanker of een andere lichamelijke ziekte alleen naast de behandeling van een arts, Samenwerking tussen de medische en spirituele wereld is belangrijker dan je zou denken om herstel te ervaren.
Het belang van begeleiding bij ziekte of rouw


Ziek zijn is niet alleen een lichamelijke uitdaging, maar ook een emotionele en mentale. Begeleiding kan helpen om:


  • De ziekte of verlies beter te begrijpen en ermee om te gaan
  • Gevoelens van angst, onzekerheid en eenzaamheid te verminderen
  • Praktische ondersteuning te bieden bij het aanpassen van het dagelijks leven
  • Hoop en positiviteit te behouden tijdens het ziekteproces en rouw periode. 


Nic - Z Holland

Na mijn herseninfarct was ik mezelf niet meer. Geen concentratie, een hoofd dat niet meer werkte zoals voorheen en geen controle over mijn arm en been.  Je hebt mij in samenwerking met de fysiotherapeut behandeld met licht healing en coaching waardoor er,  5 jaar na mijn infact en tegen alle verwachtingen in,  verbetering is opgetreden op neurologisch en lichamelijk vlak. 

Jan- Z Holland

Na de begeleiding van Annie voel ik dat ik mijn leven weer kan oppakken. Het overlijden van mijn geliefde heeft nu een plekje gekregen en in kan weer genieten van de mensen die om mij heen zijn. 

Jij hebt zelfgenezende krachten in je lijf!?


En de zogenaamde autacoiden spelen daarbij een sleutelrol.  Autacoiden zijn stoffen die je lichaam zelf produceert, zoals hormonen en neurotransmitters. Ze fungeren als chemische boodschappers die allerlei processen reguleren.


Deze slimme stofjes stimuleren je immuunsysteem, remmen ontstekingen af en zetten herstelprocessen in gang. Zo zorgen ze ervoor dat wondjes sneller genezen en infecties effectief bestreden worden.


Autacoiden houden je lichaam in balans en helpen het zich aan te passen en te herstellen. Fascinerend toch, wat je lijf allemaal zelf kan? Door gezond te leven help je je autacoiden optimaal hun werk te doen, zodat jij beter bestand bent tegen ziektes en kwalen. Je lichaam is slimmer dan je denkt!


unsplash